HOME | LOGIN | 구)진보평론 홈페이지 가기| 이론지 보러가기  
 
 
 
 
  자료실
 
 
작성일 : 18-02-15 03:25
평창 추위에 고통받는 안현수국인들
 글쓴이 : 미러월…
조회 : 4  
cold-weather-01-rtr-jrl-180111_4x3_992.jpg
cold-weather-05-gty-jrl-180111_3x2_992.jpg
NSC20180212_135419.jpg

고지대에다가 바람까지 많이 불어서 고통받노

http://abcnews.go.com/International/reporters-notebook-cold-olympics-hurts/story?id=53000280
가상화폐 정부발표 공인인증서 폐지 조윤선

 
   
 

Copyleft by 진보평론(The Radical Review)   전화: 02)2277-7950 팩스: 02)6008-5138
(우100-391) 서울 중구 장충동1가 38-32 파인빌 401호